Sản phẩm và Giải pháp


Cung cấp một danh mục vượt trội những công nghệ phát hiện, Smiths Detection mang đến các giải pháp linh hoạt, phù hợp với quy định, được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng suất, giúp khách hàng đạt được mục tiêu công việc. Việc không ngừng đầu tư vào các chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D) cho phép chúng tôi nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện thời, đồng thời đảm bảo các sản phẩm mới đưa ra thị trường đáp ứng được nhu cầu thay đổi.

Phát hiện hóa chất & phóng xạ
Danh mục các thiết bị phát hiện cầm tay của Smiths Detection có thể nhận dạng các loại hóa chất, tác nhân chiến tranh hóa học, chất nổ, ma túy hoặc phóng xạ.
Phát hiện chất nổ và ma túy
Nhận dạng nhanh chóng và hiệu quả chất nổ và ma túy bằng các thiết bị phát hiện xách tay của chúng tôi.
Soi chiếu hàng hóa và xe
Soi chiếu xe hơi, hàng hóa và xe trọng tải lớn để phát hiện chất cấm và hàng lậu.
Soi chiếu người
Hệ thống soi chiếu người thuận tiện, không xâm lấn, giúp phát hiện vũ khí giấu kín, hàng lậu và chất cấm.
Soi chiếu tia-X
Smiths Detection có danh mục các giải pháp soi chiếu tia-X và EDS toàn diện nhất trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng kiểm tra hàng vận chuyển, hành lý, bưu kiện và thư tín thuộc mọi kích cỡ.
Giải pháp tích hợp

Smiths Detection chú trọng nghiên cứu về chủng loại và kích cỡ sản phẩm để mang đến Giải pháp hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai. Thiết kế các giải pháp theo nhu cầu để mang đến hiệu quả hoạt động, đảm bảo an ninh và nâng cao trải nghiệm người dùng cuối.