Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản – đảm bảo an toàn, an tâm và tự do đi lại, những điều mà thế giới đang rất cần.

Smiths Detection là một thương hiệu toàn cầu về ứng dụng, quản lý và sản xuất công nghệ phát hiện và kiểm tra đẳng cấp thế giới phục vụ cho thị trường hàng không, cảng và biên giới, an ninh đô thị và quân sự.

Được biết đến là nhà cung cấp dịch vụ chuyên sâu, thiết bị và hỗ trợ hàng đầu, Smiths Detection được khách hàng trong nhiều lĩnh vực tin tưởng – cùng họ làm cho thế giới an toàn hơn và đảm bảo hơn. Sứ mệnh của chúng tôi là sử dụng công nghệ để phát triển các giải pháp và dịch vụ sáng tạo hướng tới bảo vệ cuộc sống, đảm bảo an toàn xã hội và duy trì dòng chảy tự do thương mại.

APAC Headquarters

20 Pasir Panjang Road
Mapletree Business City #13-26
Singapore 117439

Contact Us
T: +00 65 6 466 1700
F: +00 65 6 469 2506

Bạn có câu hỏi?

Liên hệ với thành viên của nhóm Smiths Detection thông qua mẫu dưới đây